מרכז ידע

עקרונות הערכת שווי שחשוב שכל בעל חברה ידע

הבנה של העקרונות הטכניים של הערכת שווי חברות תסייע לבעל חברה להשפיע בצורה חיובית על השווי הכולל של החברה, כאשר הוא יהיה מעוניין למכור את החברה או לצרף שותף אסטרטגי. 
 

העקרונות שישפיעו יותר מכל על הערכת שווי חברה פרטית במועד העסקה הם:

 
1. שווי החברה משתנה כל הזמן
שוויה של חברה פרטית משתנה כל יום מכיוון שהפרמטרים שעליהם השווי מבוסס כגון הרווחיות, ההון החוזר, יתרות המזומנים וגם מצב השוק משתנים מדי יום. 
 
המשמעות לבעל חברה  – הערכת שווי חברה פרטית שבוצעה לחברה לפני מספר חודשים אינה רלוונטית יותר, יש לעקוב ולעדכן באופן קבוע ושוטף את הערכת שווי החברה.
 
2. שווי החברה הוא פונקציה של ביצועי החברה בעתיד
שווי החברה מייצג בעצם את יכולתה של החברה לייצר תזרים מזומנים עתידי. ביצועי העבר של החברה משמשים לכל היותר כאינדיקציה לגבי ביצועיה בעתיד.  
 
המשמעות לבעל חברה – בניית תחזית תזרים מזומנים עתידית לפעילות החברה ועדכון שוטף שלה הם חיוניים על מנת לתמוך בשווי המבוקש על ידך. 
3. השוק מכתיב במידה רבה את שווי החברה שתוכל להשיג 
המצב הכלכלי (ביחוד שער הריבית וזמינות ההון), מצב שוק ההון ורמת התיאבון אצל גופי ההשקעה הגדולים משפיעים במידה רבה על שווי החברות בשוק.
 
המשמעות לבעל חברה – עקוב מקרוב אחרי מצב ומגמות השוק על מנת לקבוע מהו הזמן הנכון למיקסום השווי של החברה שלך.
 
4. לנכסים הקבועים השפעה על שווי החברה 
שיטות מקובלות להערכת שווי (מכפיל  EBITDA,  DCF – היוון תזרים מזומנים עתידי ועוד)  מתעלמות מהנכסים הקבועים של החברה. למשל: לשתי חברות יש שווי זהה על פי תחזית תזרים מזומנים עתידי, אך לאחת מהן נכסים קבועים (מבנה, ציוד ומכונות)  בשווי 10 מיליון ₪ ולשנייה נכסים קבועים בשווי 50 מיליון ₪. ברור לחלוטין שאי אפשר לייחס לשתיהן שווי זהה.    
 
המשמעות לבעל חברה – יש לבנות את בסיס הנכסים הקבועים כחלק מהערכת השווי. לחברות שאינן בעלות נכסים קבועים משמעותיים יש למצוא דרכים להערכה של המוניטין.  
 
5. לתלות בבעלים השפעה שלילית על שווי החברה 
על מנת לקבל שווי גבוה, על בעל החברה לדאוג לכך שהחברה תתפקד בצורה מלאה ומוצלחת גם בהעדרו. אם החברה תלויה בבעליה ביצירת הכנסות, קשר עם לקוחות וספקים אסטרטגיים ובתפעול השוטף המוניטין בעצם אינו שייך לחברה אלא לבעליה, והערכת השווי תושפע מכך מאד.  
 
המשמעות לבעל חברה – כבר בשלבים מוקדמים לפני ביצוע עסקה יש לדאוג לבנות ולתחזק צוות ניהולי חזק ועצמאי שימשיך להוביל את החברה גם לאחר שתמכור אותה.   
 
6. השווי מושפע מהדרך בה תנהל את תהליך המכירה  
העקרון הכלכלי הבסיסי של ביקוש והיצע מתקיים גם לגבי מכירת חברות. ככל שיהיו יותר מתעניינים מתאימים שיבקשו לרכוש את החברה שלך או להצטרף אליה כמשקיעים, כך שווי החברה שבו תתבצע העסקה יהיה גבוה יותר.  
 
המשמעות לבעל חברה – על מנת להשיג שווי מכסימלי, רצוי שתתקשר עם יועץ M&A  מנוסה שינהל עבורך הליך תחרותי בין מספר מציעים.