מרכז ידע

עם מה תצטרך להתמודד כאשר תרצה לקנות את חלקו של השותף שלך ?

 
 

כאשר עוסקים במיזוגים ורכישות, ההתמקדות היא בדרך כלל בעסקאות בין שתי חברות, עסקאות  המאופיינות בתהליכים מובנים ומסודרים, כללים ברורים של התנהגות והתאמת ציפיות בין הרוכש והמוכר. חלק מהותי מהתהליך, לאחר חתימה על הסכם סודיות (NDA) ומזכר כוונות (LOI) מוקדש ללימוד של הרוכש את החברה של המוכר על מנת להבטיח שהמידע שנמסר לו בשלבים המוקדים אכן נכון ושהחברה אכן מתאימה לצרכיו.

אך מה קורה כאשר בעל מניות רוכש את מניותיו של השותף שלו בחברה? מצד אחד זוהי עסקת מיזוגים ורכישות לכל דבר ועניין במסגרתה מתקיים מו"מ ונקבעים תנאים לעסקה אך מצד שני, זוהי עסקה שונה בעלת מאפיינים ייחודיים שיש לקחת בחשבון במסגרת ניהול התהליך.

עם מה תצטרך להתמודד כאשר תרצה לקנות את חלקו של השותף שלך בחברה?    

חוסר תקשורת

לעיתים עסקה בין בעלי מניות באותה חברה נתקלת בבעיה של חוסר תקשורת בין הצדדים. כאשר הרצון לרכוש את חלקו של השותף שלך מגיע לאחר תקופה ארוכה של חוסר תקשורת ביניכם, יש לדבר השפעה משמעותית על סיכויי הצלחת המהלך. הפתרון המתאים במקרה שכזה הוא להשתמש ביועץ מיזוגים ורכישות שיתווך בין הצדדים במאמץ להגיע להסכמה ביניהם.  אין הסדר מוסכם מראש לביצוע המהלך בדרך כלל, אך לא תמיד, הסכמים בין בעלי מניות כוללים התייחסות למצב שבו אחד השותפים מעוניין למכור את מניותיו. ההסדרים המקובלים הם זכות סירוב ראשון, מנגנון BMBY ועוד. אך במקרים לא מעטים יש צורך להתמודד עם הנושא כאשר אין הסדר מוסכם מראש בין השותפים או שההסדר הקיים אינו מספק מענה הולם לסיטואציה.   

הערכה לא ריאלית לגבי הזמן הנדרש לביצוע המהלך

בדרך כלל לא ניתן לפרק תוך זמן קצר שותפות בחברה שנבנתה לאורך שנים רבות ע"י השותפים. לעיתים תהליך שכזה יכול לקחת חודשים ארוכים, שנה ואף יותר, אין קיצורי דרך.

רגשות

אין אפשרות להתעלם מזה, פרידה משותף הוא מהלך שבו מעורבים רגשות רבים. רכישת חלקו של שותף אינה עסקה מסחרית רגילה. תהליך של "משחק סכום אפס" (Zero Sum Game), שבו מה שאחד מרוויח השני מפסיד הוא תהליך רגשי קשה לשותפים שהלכו יד ביד לאורך שנים. גם פה, תפקידו של יועץ המיזוגים ורכישות הוא קריטי להצלחת המהלך.

בלבול וחרדה

איך בכלל מתחילים תהליך של פרידה בין שותפים, ביחוד במקרים שהשותפות נמשכת שנים ארוכות? יש לקחת בחשבון כי כניסה לתהליך כוללת בדרך כלל התמודדות עם רגשות של בלבול וחרדה.  

הערכת שווי

בסופו של דבר למניות השותף שאתה מעוניין לרכוש יש ערך הנובע משווי החברה שלכם במועד ביצוע העסקה. איך מעריכים את שווי החברה לצורך עסקה בין שותפים כאשר גם המוכר וגם הרוכש הם שותפים באותה חברה? גם פה יועץ מיזוגים ורכישות חיצוני ומנוסה, שאינו מחויב מראש לאף אחד מהצדדים, יספק לכם את הדרך להתמודדות נכונה עם הנושא.   

עלות וזמן

על מנת לבצע עסקה באופן מקצועי ונכון, על הרוכש (ובאופן חלקי גם על המוכר) לקחת בחשבון עלויות של יועץ מיזוגים ורכישות, עורך דין, רואה חשבון ויועץ מס. על הצדדים לקחת בחשבון כי העסקה תגזול זמן לא מועט משניהם והדבר עלול להשפיע לרעה על התוצאות העסקיות של החברה באותה תקופה.    

ניהול תהליך השינוי

יציאתו של שותף שהיה פעיל בניהול החברה היא מהלך משמעותי שיש לו השלכות רבות על התנהלות החברה לאחר ביצוע העסקה. בדרך כלל הדבר מחייב שינוי ניהולי וארגוני כללי בחברה על מנת שתמשיך לתפקד בהצלחה גם לאחר יציאתו של השותף מהחברה. הכנת תכנית פעולה מסודרת לכך, עוד לפני ביצוע העסקה, היא חיונית להמשך תקין של הפעילות.

היועץ כשותף

בימים אלו אנו עדים לכך כי מנהלים רבים בוחרים להסתייע בייעוץ ניהולי מתוך הבנה כי גורם אובייקטיבי – נטול אינטרסים ובעל מומחיות, תורם להעצמתם כאנשי…

קרא/י עוד »