מרכז ידע

מכירת חברה משפחתית – נושאים שיש לקחת בחשבון

בישראל כמו במקומות רבים אחרים בעולם, קיימות חברות רבות בהן הבעלות על העסק יא משפחתית. למעשה,  לפי הערכות שונות בין 50%-40% מכלל החברות בישראל הן חברות משפחתיות, רובן חברות קטנות ובינוניות.
ממצאי מחקרים שונם מהשנים האחרונות שנערכו בארה"ב מציגים נתונים לא מעודדים לגבי שרידותן של חברות משפחתיות בשוק לאורך שנים. 

למעשה על פי המחקרים רק כחמישית מהחברות המשפחתיות מצליחות לצלוח את אתגר המעבר בין דורות והעברת הבעלות החברה מהדור המייסד לדור ההמשך, ורק כחצי מאלו שצלחו את המעבר הראשון צולחים את המעבר לדור שלישי.
במילים אחרות, אחת מתוך כל 10 חברות משפחתיות תמשיך בפעילות לאחר 40-50 שנה מיום היווסדה.

אף על פי שיתכן שמדובר בחברה מוצלחת ב- 75% מהמקרים הסיבה המרכזית לשרידות הנמוכה קשורה בחוסר ההתאמה של הדור הממשיך (מסיבות מקצועיות או אישות) לניהול החברה.
ב- 25% מהמקרים האחראים הסיבה לאי שרידות החברה מצויה בסיבות כגון ניהול כושל, קשיים כלכליים כדומה.
על מנת לוודא את הישרדותה של חברה משפחתית על הבעלים לשקול ולתכנן את היטב את עתיד החברה ולהחליט, האם לטפח את דור ההמשך או למכור את מניות החברה לידיים מקצועיות.

תכנון מוקדם כפתרון להתמודדות עם אתגרים עתידים  

מלבד הנושאים הרגילים שיש לטפל בהם בהכנת חברה למכירה, בחברה משפחתית יש גם לטפל בנושאים אשר עשויים להיות רגישים ואמוציונליים.
מניסיוננו, במכירת חברות משפחתיות, יש ראשית ליציר הסכמות ותמיכה של בני המשפחה בתהליך.
משום מורכבות התהליך והזמן אשר הוא יכול להמשך, כדאי שהתהליך ינוהל בנחישות וברגישות מנקודת מבט אובייקטיבית, תוך מתן תשומת לב לפרטים והתפתחויות.

מכירת חברה משפחתית – נושאים שיש לקחת בחשבון

מעורבות של כלל בעלי העניין בתהליך

בעסקת מכירת חברה משפחתית ישנם שלושה סוגים של בעלי עניין מהותיים, הנהלת החברה, בעלי המניות ובני המשפחה שאינם בעלי מניות.
על מנת לייצר הסכמות ולמנוע הפתעות לא רצויות בשלבים מתקדמים של העסקה, כל הגורמים הנ"ל חייבים להיות מעורבים בתכנון מהשלבים המוקדמים של התהליך.
הובלה שקולה של התהליך תסייע לך לייצר את הסיכויים הטובים ביותר למכירת החברה בשווי מקסימלי – אירוע שממנו עשויים להנות כל בני המשפחה.

גיבוש צוות מקצועי אשר יסייע בתהליך כבר בתחילת הדרך

על מנת לגשר אל האינטרסים של כל בעלי העניין בצורה יעילה מחד ומאידך לנהל ולתכנן בצורה מקצועית תהליך של מכירת חברה, כדאי לגבש כבר בשלבים מוקדמים צוות של אנשי מקצוע שיטפלו בתהליך.
במסגרת זו נדרשים רואה חשבון, יועץ מס, עורך הדין של החברה ויתכן שגם פסיכולוג ארגוני. שיתוף פעולה בין כל בעלי העניין והגורמים המקצועיים הוא המפתח להצלחה.