מרכז ידע

מהו מכתב כוונות (LOI) ומדוע בכלל צריך אותו?

 
 

מכתב כוונות (LOI – Letter Of Intent) הוא מסמך מרכזי בתהליך מכירת חברה. איזה מידע כלול במסמך זה ומדוע חשוב לבעל החברה לקבל מסמך זה?

בתהליך מכירת חברה, מכתב כוונות (LOI) הוא מסמך חיוני מכיוון שכאשר הוא נחתם על ידי שני הצדדים הוא מפרט את עיקרי ההסכם בין הקונה לבין המוכר. במילים פשוטות, LOI הוא מסמך לא מחייב המתאר את התנאים העסקיים המרכזיים עליהם הסכימו הצדדים, אשר יהפכו מאוחר יותר לבסיס ולחלק עיקרי מהסכם הרכישה הסופי.

מלבד תיעוד עיקרי העסקה, ה- LOI משרת מספר מטרות:

 • תיעוד של התקדמות המשא ומתן הראשוני
 • זיהוי נושאים הדורשים הסכמה לפני בדיקת הנאותות
 • הגדרה של תקופת האי-סחירות (Non-Shop) במהלכה מנוע המוכר מלנהל משא ומתן עם גורמים אחרים
 • ממזער את בזבוז הזמן והכסף של שני הצדדים מכיוון שאם הם לא יכולים להגיע להסכמה על התנאים העיקריים של העסקה במסגרת ה- LOI קרוב לוודאי שעסקה לא תתגבש ביניהם
 • במקרים מסוימים, משמש כבסיס לקבלת מימון של הקונה לעסקה
 • מגדיר את מסגרת הזמן ומועדים קובעים כך שהעסקה תתקדם לקראת סגירה בלוח זמנים מוסכם

ה- LOI מתייחס בדרך כלל לשלושה מרכיבים עיקריים:

הצדדים וסוג העסקה

ה- LOI צריך לפרט את הנושאים הבאים:

 • מי הקונה
 • מי המוכר
 • מהי סוג העסקה (רכישת מניות, רכישת נכס, הזרמת הון, מיזוג…)
 • מה נרכש ומה מחוץ לעסקה (האם כל הנכסים, ההתחייבויות והחובות הם חלק מהרכישה, או שרק נכסים, התחייבויות וחובות ספציפיים הם חלק מהרכישה)
 • מהו מחיר העסקה הכולל
 • כמה ישולם בסגירה? מתי וכיצד יבוצעו התשלומים האחרים?
 • מהי שיטת התשלום (מזומן, מניות הקונה, שטר הון, אופציות למניות…)
 • האם חלק ממחיר הרכישה יישמר על ידי הקונה כדי להבטיח מצגים, אחריות ושיפוי. אם כן, כמה ולכמה זמן
 • אם מחיר הרכישה יהיה נתון להתאמה בהתבסס על תוצאות עסקיות עתידיות, כיצד תחושב ההתאמה

הקשר בין המוכר והקונה לאחר ביצוע העסקה

 • התחייבות המוכר להעביר בצורה מסודרת את החברה לקונה
 • האם יחתם הסכם עבודה של המוכר אצל הקונה, לכמה זמן, באילו תנאים
 • מהם יהיו תנאי אי התחרות שלהם

תנאי והתניות העסקה

לעסקה יש תנאים והתניות רבים. החשובים שבהם הם:

 • מהו לוח הזמנים של בדיקת הנאותות
 • האם ביצועי החברה צריכים לעמוד בתנאי סף כלשהם כדי שהמוכר יקבל את מחיר הרכישה
 • מהם המועדים הקובעים לחתימת הסכם הרכישה וביצוע הסגירה (Closing)
 • האם העסקה כפופה לאישור גופים מסוימים (דירקטוריון, בנקים, רגולציה…)
 • האם תהיה הודעה לעיתונות, מתי היא תצא והאם התוכן יהיה כפוף להסכמה הדדית
 • מי יהיה אחראי לעלויות השונות של השלמת העסקה (תשלום ליועצים, עורכי דין, רואי חשבון…)
 • איך יבוצע תשלום העסקה בפועל
 • מהן האפשרויות להארכת תוקף ה- LOI, במידה ותהיה חריגה מלוחות הזמנים שנקבעו

לסיכום

יש חשיבות להתייחס לנושאים שונים במסגרת מכתב הכוונות על מנת לוודא שישנה הסכמה מלאה בין המוכר לקונה בנושאים העיקריים הקשורים בעסקה לפני כניסה לתהליך בדיקת נאותות והכנת מסמכים סופיים.

ביצוע מקצועי של הכנת מכתב הכוונות והגעה להסכמה בין הצדדים לגביו יבטיח היתכנות גבוהה להשלמת העסקה בהצלחה ומיזעור הסיכוי לאי-הבנות ולצורך לפתוח שוב את המו"מ.

דאגו לכך שיועצי ה- M&A שילוו אתכם בעסקה מנוסים בניהול מו"מ לגבי מכתב הכוונות. לעיתים קרובות LOI שאינו מתייחס לחלק מהנושאים העיקריים בעסקה ו/או שהגדרות הכתובות בו אינן ברורות וניתנות לפירושים שונים יוביל לכך שהעסקה בסופו של דבר לא תצא לפועל.