מרכז ידע

להעביר את העסק לילדים או למכור – דילמה מורכבת של בעלי חברות משפחתיות

חברה משפחתית המשלבת בין שני עולמות נפרדים של משפחה ושל עסקים היא ארגון מורכב. העברת המושכות לילדים היא אירוע לא פשוט שלא תמיד מסתיים בהצלחה. על פי הסטטיסטיקה באירופה, רק ב- 30% מהמקרים בהם העסק הועבר לבעלות ולניהול הדור הראשון שלאחר המייסדים העסק המשיך להצליח ושרד לאורך זמן. כאשר מדובר בדור השני (כלומר, בנכדים של המייסדים) שיעור ההצלחה יורד לכ- 10%.  

לעיתים קרובות פונים אלינו בעלי חברות משפחתיות בבקשה שנסייע להם לנווט נכון בסוגיה מורכבת זו ולהוביל את תהליך קבלת ההחלטות בצורה מקצועית, יעילה וללא משוא פנים. במקרים אלה הכוונה והדרכה של יועץ מקצועי היא חיונית, היועץ משמש כבעל ברית לניהול התהליך בהגינות ובמקצועיות, לטובת כל בעלי העניין, תוך כדי הבטחת המורשת המשפחתית.    

להעברת העסק לדור הבא או למכירתו יש שני מימדים עיקריים: העברת הניהול והעברת הבעלות. כל אחד ממימדים אלה מציב אתגרים ייחודיים שיש לטפל בהם בצורה נכונה לאורך כל התהליך.     

האתגר הראשון – העברת הניהול

ההתמודדות באתגר של העברת הניהול כרוכה ברצונם וביכולתם של בני הדור השני לקחת על עצמם את ניהול העסק. לאתגר זה שלוש פנים:

  • הפן הראשון הוא רצונות הילדים – לעיתים קרובות הם מהססים. הם רואים את העומס והלחץ שניהול החברה מייצר על ההורים שלהם ויש להם כוונות ותוכניות משלהם לגבי מה הם רוצים לעשות בחיים.
  • הפן השני קשור בכישורים וביכולות הניהול של הילדים – האם הם באמת מוכשרים ומתאימים לניהול והובלת החברה? לא תמיד זהו המצב.
  • הפן השלישי קשור בדור המייסדים – האם הם מוכנים באמת להעביר את הניהול לילדים שלהם ולאפשר להם לפעול באופן עצמאי? מסתבר שפה טמון קושי לא קטן. על פי הסטטיסטיקה באירופה, רק 18% מהמייסדים מוכנים להתרחק באופן מוחלט מהחברה או להסתפק בתפקיד בדירקטוריון. 58% מהמייסדים מעוניינים להמשיך ולהגיע לחברה מדי יום או בתדירות גבוהה ולהשפיע על דרך ניהולה.

       

האתגר השני – העברת הבעלות

זהו אתגר לא פחות מורכב, יש לו קשר למענה לאתגר הראשון וגם לו מספר פנים:

  • אם הניהול עובר לדור השני יש הגיון רב לבחון האם נכון גם להעביר את הבעלות לאותם בני הדור השני שלוקחים על עצמם את האחריות לניהול העסק. לאפשרות זו יש גם יוצאים מהכלל במסגרתם המייסדים מעדיפים להתחיל בתהליך של מכירת החברה או הכנסת שותף אסטרטגי כאשר בני הדור השני מנהלים את החברה, בין השאר כדי שיוכלו להשתמש בכסף שיתקבל למטרותיהם, כולל האפשרות לתת פיצוי הולם לילדיהם שאינם עובדים בחברה.
  • במידה והניהול אינו עובר מהמייסדים לדור השני, הדרך סלולה ופתוחה למכירת החברה.   

 

מכירת חברה משפחתית

הנתונים הסטטיסטיים באירופה מראים כי כ- 65% מבעלי חברות משפחתיות מעדיפים למכור את החברה ולא להעביר את הבעלות לבני הדור השני. כ- 15% מעדיפים להעביר את החברה לבעלות הדור השני והיתרה, כ- 20%, עדיין מתלבטים ולא קיבלו החלטה.

תרומתו של יועץ מיזוגים ורכישות לחברה משפחתית

כאשר מדובר בחברה משפחתית תפקידו של יועץ מיזוגים ורכישות הוא מורכב ובעל חשיבות רבה יותר בהשוואה לתפקידו במכירת חברה רגילה. מעבר לטיפול המקצועי בהכנת החברה למכירה, איתור רוכשים פוטנציאליים וניהול המו"מ עד לסגירת העסקה יש ליועץ תפקיד מכריע בהצגת החלופות בפני בעלי החברה, בבחינה מעמיקה של התאמת כל חלופה למקרה הספציפי של החברה, המלצה לבעלי החברה על המתווה הנכון ביותר עבורם וליווי בעלי החברה ובני הדור השני ביישום ההחלטות, ברגישות ובמקצועיות.  

 

בעוד שבחברה רגילה שאינה משפחתית, לבעלי החברה אין התלבטויות רבות והאפשרות היחידה הקיימת מבחינתם היא מכירת החברה, בחברה משפחתית סוגיה זו מורכבת יותר ודורשת מומחיות, ידע וניסיון של יועץ מיזוגים ורכישות מנוסה. גם אם הנושא אינו עומד כרגע על הפרק, כדאי לבעלי חברות משפחתיות להתייעץ כבר בשלב מוקדם עם יועץ מיזוגים ורכישות על מנת לגבש את המתווה הנכון עבורם לתהליך, גם אם הביצוע יהיה בעוד מספר שנים.